ASTRUM Music Publications is sad to announce the death of composer Janez Močnik who died on February 25, 2016. He was 79 years old.

Farewell to Janez Močnik (1936 – 2016)

 

(in Slovene:)

 

Blagor mu, ki se spočije,

v črni zemlji v Bogu spi.

 

     Davorin Jenko / Janez Močnik

 


 

Janez Močnik (7.X.1936, Cerklje na Gorenjskem - 25.II.2016) je bil skladatelj in zborovodja, profesor likovne pedagogike, zgodovinar, publicist ter urednik. 


Po gimnaziji v Kranju je diplomiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani iz glasbenega in likovnega pouka. Poučeval na osnovni in srednji šoli v Kranju. Vrsto let je bil član - pevec Komornega zbora RTV Ljubljana. Poleg šolskih zborov je uspešno vodil vrsto pevskih društev, med drugim Moški pevski zbor Davorin Jenko Cerklje na Gorenjskem, Komorni moški zbor Lek Ljubljana, Mešani komorni zbor Loka ter (tudi kot organist) več cerkvenih zborov, med drugim v župniji Stranje, Ljubljana Bežigrad in Škofja Loka.

 

Njegova skladateljska bibliografija je izjemno obsežna in vsebuje zborovske skladbe za vse zasedbe s spremljavo ali brez nje, priredbe ljudske glasbe za zbore, nadvse uspele prestavitve skladb za druge zasedbe, vokalno instrumentalno in instrumentalno glasbo. V svojih skladbah zna in se zmore občutljivo približati umetniškim zmogljivostim izvajalcev in naročnikov, v čemer je posebna kakovost njegovega ustvarjanja. Njegov glasbeni stavek je tehnično izbrušen, slogovno jasen, dobro zveneč in logično učljiv, kar je pomembno predvsem za izvajalca, ki je glasbenik ljubitelj.

 

Njegov opus je trajno prisoten na sporedih naših najbolj raznovrstnih zborov vseh zasedb in kakovosti, v velikem obsegu pa je dostopen tudi v tiskani obliki in na številnih nosilcih zvoka.
Posebna glasbena in raziskovalna ljubezen Janeza Močnika je naše srednjeveško in kasnejše protestantsko in raznovrstno drugo pesemsko izročilo, ki ga je temeljito študiral in spoznal. Mnoge napeve je uspešno prirejal za različne zborovske in inštrumentalne zasedbe ter o vsebinskih izsledkih pogosto predaval in objavljal. Nič manj intenzivno ustvarjalen ni bil Močnik pri oživljanju ljudskega glasbenega izročila. S posebnim občutkom za izvirno se je znal vživeti v ljudski glasbeni citat in mu je brez škode za izvirno in folklorno zmogel dati polnokrvno in učinkovito koncertno preobleko. V tem smislu je tesno sodeloval s številnimi tudi najboljšimi slovenskimi in zamejskimi zbori ter pevskimi društvi Slovencev v Evropi.

 

Bil je tudi pobudnik, utemeljitelj in dolgoletni programski vodja tradicionalnega Festivala slovenske cerkvene glasbe v Cerkljah, ki je na svojem začetku pomembno sooblikoval takratni razvoj slovenskih cerkvenih zborov in spodbudil podobne regionalne koncerte in revije zborovske cerkvene glasbe. Sodeloval je pri mnogih izdajah naše zborovske glasbe, priložnostnih, stanovskih in antologijskih.

 

Kot prekaljen pedagog in izkušen zborovodja je bil pogost in iskan svetovalec in mentor zborovodij, strokovni spremljevalec pevskih revij in član žirij, pa tudi predavatelj na raznovrstnih tečajih in seminarjih za zborovodje. Njegovo redko bogato enciklopedično znanje je plod izjemnega daru za povezovanje videnega, slišanega in prebranega. Tej izostrenosti Močnikove misli je potrebno dodati še njegov izbrušen občutek za lepo in pravo mero, pa naj gre pri tem za ustvarjeno ali preobraženo glasbo, za kaligrafsko pero ali pa za govorjeno besedo.

 

Ob praznovanju 850. obletnice prve pisne omembe Cerkelj na Gorenjskem v pisnih virih je izšla njegova knjiga z naslovom Podobe nekdanjih časov.

 

Leta 2004 je Občina Cerklje na Gorenjskem Janezu Močniku za njegov obširni opus podelila naslov častnega občana. Leta 2011 pa je Janez Močnik prejel srebrno plaketo JSKD za skladateljsko in raziskovalno delo na področju zborovstva.

 

Bil je tudi ustanovni in aktivni član Slovenskega Cecilijinega društva (1996-2016) ter član odborov društva.

 


 

NEKAJ IZBRANIH ZBIRK IN SKLADB:

 

 

ANDREJ VAVKEN - CERKVENE PESMI, uredil Janez Močnik (Tržič : Astrum, 1998)

CVEK LEOPOLD – CERKVENE PESMI, različni zborovski sestavi (in orgle); uredila Janez Močnik in Vito Primožič (Tržič : Astrum, 1996)

DUHOVNE PEJSNI SLOVENSKIH PROTESTANTOV za visoke, mešane in nizke glasove (Astrum 2008)

EVROPSKE BOŽIČNE IN KOLEDNIŠKE LJUDSKE PESMI / European Traditional Christmas Carols, zbirka priredb za ženske, mešane in moške zasedbe ter moške zasedbe s solisti (JSKD 2015)

JAZ VEM ZA ENO ŠTALICO II, slovenske ljudske božične pesmi in kolednice za dvoglasno petje in orgle (UNESCO klub, Cerklje na Gorenjskem, 2008)

KDO JE NAUČIL PTIČICE PET? - dvanajst mladinskih pesmi na besedilo škofa A. M. Slomška / izvirna uglasbitev Leopold Cvek ; priredba za dvoglasno petje in violončelo, za troglasni zbor in mladinski mešani zbor Janez Močnik (Celje : Mohorjeva družba, 2003)

MRTVAŠKA KOST za štiriglasne (SSAA) visoke glasove brez spremljave (1984; Astrum 1997)

OTOŽNICE za mešani zbor (Astrum 2007)

OTROŠKE PESMI NA STIHE TONČKE PERČIČ za visoke glasove s klavirsko spremljavo (Astrum 2010)

PAGLOVČEVE PESMI : priredbe iz rokopisne pesmarice Cantilenae Variae Frančiška Mihaela Paglovca (1679-1759) / izbral, priredil za različne zborovske sestave in uredil Janez Močnik (Kamnik : Občina, 2000)

TA STARA BOŽIČNA PEJSEN (TA DAN JE VSIGA VESELJA) / The Old Christmas Carol (This Day is Full of Joyfulness) slovenska božična iz 16. stoletja za mešani zbor (SATB), moški (TTBB) ali ženski (SSAA) zbor brez spremljave (Astrum 2003)

TLAKA, kantata za dva solista, moški zbor in mali pihalni orkester (1973)

VESELJA DOM : 30 priredb pesmi na besedila Antona Martina Slomška / Janez Močnik  (Tržič : Astrum, 1996)