VULC Tadeja

ROJSTVO LUČI (The Birth of the Light) (2022)

a cantata for two soloists, a narrator, mixed choir and chamber orchestra

soloists: Manja Vačovnik and Lovro Korošec

narrator: Jurij Martinčič

Choirs:

Mešani mladinski pevski zbor in orkester I. gimnazije v Celju

Koroški akademski pevski zbor Prevalje

Akademski pevski zbor Karel Destovnik Kajuh Celje

conductors: Uroš Jurgec in Tomaž Marčič

SAKRALNI ABONMA 4 / Sacred Music Subscription Series 4  - 2022/23

Wednesday, January 4, 2023 at 7:30 p.m.

Uršulinska cerkev sv. Trojice v Ljubljani / Ursuline Church of the Holy Trinity in Ljubljana, Slovenia