MAKOR Andrej: SVETA NOČ [Silent Night]

Božična kantata za solo sopran, mešani zbor (SATB div), klarinet in klavir (na poezijo slovenskih pesnikov in odlomke iz Stare zaveze) / Christmas cantata for solo soprano, mixed choir (SATB div), clarinet and piano (on the poetry of Slovene poets and excerpts from the Bible's Old Testament)

Heleni Fojkar Zupančič in Zboru sv. Nikolaja, Litija ob 200-letnici Gruberjeve uglasbitve »Svete noči« To Helena Fojkar Zupančič and the Zbor sv. Nikolaja Litija / St. Nicholas Choir, Litija on the occasion of the 200th anniversary of Gruber's "Holy Night"


PARTITURE / SCORES:

https://www.astrum.si/E-3806001

YOUTUBE (13 posnetkov / 13 recordings):

https://www.youtube.com/watch?v=MUkhYmkwXuk&list=PLjWlkqA9OEq-ae6FxqvyL12nm2jsH0o_5&index=2


Helena Fojkar Zupančič Choral Series [HFZCS]

https://www.astrum.si/EChoSer/E-HFZCS