NEW: Makor Andrej: PLES V RDEČEM [A Dance in Red] (Srečko Kosovel) for mixed choir (SATBdiv) and percussion ad libitum
glasba: Andrej Makor (roj. 1987), 2019
besedilo: Srečko Kosovel (1904-1926)
Damjani Vončina in Komornemu zboru IPAVSKA