20th Anniversary Concert

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem / University of Primorska Academic Choir

ČOPI Ambrož, conductor and artistic director

TOMAŽIČ HRVATIN Andreja, assistant conductor

KOS Špela, president of APZ UP


Sunday, 9.VI.2024, at 7:30 p.m

Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega / Protocol and events hall of St. Francis of Assisi, Koper, Slovenia

FIRST PERFORMANCES:

TRILER Jan: AVE MARIA (2023), on the 3 APZ concert in Koper, 19.V.2024

BEC Tine: JUBILATE DEO UNIVERSA TERRA (2020), in Maribor, 20.IV.2024

GLAVINA Bojan: DEKLICA Z VELIKIMI MODRIMI OČMI (Andrej Žigon) - 2023

GLAVINA Bojan: POMLADNA (Andrej Žigon) - 2023

PIRNAT Blaž: S PRVIM POMLADNIM DNEM (Žan Berložnik) - 2023

IVAČIČ Samo: VERJEMI V SANJE (Sara Praper) - 2023

TOMAŽIČ HRVATIN Andreja: LAHKO NOČ (A.M. Slomšek) - 2024


TOMAŽIČ HRVATIN Andreja, assistant conductor

JERCOG Tatjana, piano & STRAJNAR Jaka, cajon


KULENOVIĆ Slaven, honorary APZ UP member & BEC Tine (here absent)

ČOPI Ambrož, conductor and artistic director