Uporabniško ime:

Geslo:Ste izgubili geslo?
Nova stranka?
  • Artikli: 1698
  • Skupin: 174
  • Zadetkov: 0
  • Cene v: EUR, SIT
Izberite jezik:
 Slovensko
 English
Košarica:
V košarici imate
0 artiklov
Iskanje:

Novice


< prikaži vse novice

JAN
10
2018
OBVESTILO O NAROČANJU Kupec mora prodajalcu ob naročilu preko interneta poslati potrditev na e-mail info@astrum.si, da se strinja in sprejema prodajalčeve "Pogoji uporabe in Splošni prodajni pogoji" ter "Obvestilo o naročanju", kot je objavljeno v naslednjem besedilu:

Kupec mora prodajalcu ob naročilu preko interneta poslati potrditev na e-mail info@astrum.si, da se strinja in sprejema prodajalčeve "Pogoji uporabe in Splošni prodajni pogoji" ter "Obvestilo o naročanju", kot je objavljeno v spodnjem besedilu. Pogodba o nakupu brez kupčevega strinjanja z določili spodnjega besedila NI sklenjena, popraševanje po nakupu se prekliče in pošiljanje blaga kupcu se NE BO realiziralo.

 


 

10. POSEBNA DOLOČILA IN PODATKI

 

10.1. Podatki o vpisu v register:
Srg 1498/90 z 20/11/90; Srg 95/00143 z 09/06/97; Srg 2017/35087 z 06/09/2017 pri Okrožnem sodišču v Kranju

 

10.2. Podatki o obveznosti plačila davka na dodano vrednost:
Davčni zavezanec ASTRUM, D.O.O., TRŽIČ, CANKARJEVA CESTA 007, TRŽIČ, 4290 TRŽIČ je identificiran za davek na dodano vrednost (DDV) pod naslednjo identifikacijsko številko za DDV: SI19950985

 

10.3.1. POSTOPEK NAROČILA preko predstavitvene strani www.astrum.si poteka v naslednjih korakih:
10.3.2. Kupec v PRVI FAZI naročila prodajalcu odda povpraševanje po nakupu ter prejme avtomatsko, računalniško generiran mail, katere produkte prodajalca bi želel naročiti. Kupec mora
Kupec mora prodajalcu poslati potrditev na e-mail info@astrum.si, da se strinja in sprejema prodajalčeve "Pogoji uporabe in Splošni prodajni pogoji" ter "Obvestilo o naročanju".
"Pogoji uporabe in Splošni prodajni pogoji" so objavljeni na otvoritveni strani predstavitvene strani www.astrum.si pod povezavo:
http://www.astrum.si/view_doc.php?view_doc=34
"Obvestilo o naročanju" je objavljeno na otvoritveni strani predstavitvene strani www.astrum.si pod povezavo:
http://www.astrum.si/news.php?news_id=BQWD5LHY
Pogodba o nakupu v tej fazi naročila NI sklenjena.
10.3.3. Če prodajalec od kupca na mail info@astrum.si ne prejme strinjanja o sprejemanju pogojev in določil iz predhodnega člena se postopek nakupa NE nadaljuje.

 


 


10.3.4. V DRUGI FAZI naročila prodajalec preveri s kupcem povezana določila spoštovanja določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3), Uradni list RS 16/2007, spoštovanje plačilnih rokov predhodnih nakupov, ter druga določila, objavljena v prodajalčevih "Pogoji uporabe in Splošni prodajni pogoji".
10.3.5. Ko prodajalec preveri, da kupec izpolnjuje pogoje iz prejšnjih odstavkov tega člena, kupcu pošlje neavtomatsko sestavljen predračun ali ponudbo z vsemi usklajenimi količinami artiklov. Prodajalec si s tem pridržuje pravico naročilo potrditi oziroma z razlogom zavrniti.
10.3.6. Pogodba, zavezujoča za obe strani je SKLENJENA šele, ko kupec potrdi na na mail info@astrum.si, da sprejema vsebino in pogoje predračuna ali ponudbe in sprejemanje končne določbe naročila: „Z oddajo naročila se strinjam s plačilom“

 


 

10.4. Ne priznava se noben izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

10.5.1. V skladu s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in njegovim 5. odstavkom velja - razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače - potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe za nakup notnih tiskovin in digitalnih vsebin v naslednjih primerih:
- pri opravljanju storitve, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
- o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. 

 

10.5.2. Rok za odstop od pogodbe in rok za vračilo blaga in rok za vračilo kupnine je 14 dni. 

 


 

10.5.3. Ostala določila ZVPot, ki so veljavna si lahko kupec ogleda na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

 


 


 


 


 


 


Powered by Cubecart | © 2005 Astrum | Vse pravice pridržane | www.lytee.com | www.dspot.si